Regulamin Facebooka

Regulamin Facebooka jasno i zwięźle odnosi się do organizacji konkursów na fanpage’ach. Dokument w języku polskim znajdziecie klikając tu (ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2016 r.). Związane z konkursami treści zawarte są w punkcie III.E – Promocje.
Wyjaśnia Kasia Javaheri.

Regulamin konkursu

Facebook wymaga, by każda promocja (czyli konkurs lub loteria) miała swój oficjalny regulamin. Musi on być powszechnie dostępny dla uczestników. Polskie prawo nie wymaga sporządzania regulaminów dla konkursów (dla gier losowych już tak).

Jakie informacje powinien zawierać regulamin? Dane organizatora, dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia promocji, nagrody, ich liczba, sposób ich przyznawania i przekazania, informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników, sposób składania reklamacji.

Więcej o tworzeniu prawidłowego regulaminu przeczytasz w artykule „Jak przygotować regulamin konkursu”.

 

Zgodność z przepisami

Promocja musi być zgodna z przepisami kraju, na którego terenie jest przeprowadzana. Największą uwagę należy tu poświęcić ustaleniom czy dana promocja jest konkursem czy grą losową oraz czy nagrody, które oferujemy są zgodne z prawem (głównie alkohol, papierosy, przedmioty niedopuszczone w Polsce do obrotu).

Jeśli promocja ma choćby jeden element/etap związany z losowością, zostanie uznana za grę losową, bez względu na to czy nazwiemy ją „konkursem” czy „zabawą”. Nazwa nie ma tu nic do rzeczy – liczą się fakty. Gry losowe wymagają zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na przeprowadzenia w izbie celnej.

Pamiętajmy też o 10% zryczałtowanym podatku od wygranych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30 ust. 1 pkt 2). Wygrana to dla laureata „przychód z innych źródeł”. Przewidziane nagrody rzeczowe można „wyposażyć” w należną kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania/siedziby płatnika (czyli organizatora). W innym przypadku, należy pobrać 10% od laureata przed wydaniem mu nagrody i wtedy odprowadzić do urzędu. Zwolnienia z podatku ryczałtowego opisane są w ustawie o PIT art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68. Dotyczą m.in. nauki, kultury i sztuki, czyli np. internetowy konkurs na najlepszą recenzję książki z nagrodą poniżej wartości 760 zł nie będzie opodatkowany.

Zwolnienie Facebooka z odpowiedzialności

Facebook wymaga, by każdemu konkursowi towarzyszyły zapisy o pełnym zwolnieniu serwisu z odpowiedzialności przez każdego uczestnika oraz zapis o tym, że dana promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana FB.

Najlepiej taki zapis zamieścić na końcu postu konkursowego.

Wykorzystywanie osi czasu

Najczęstszym naruszeniem regulaminu Facebooka w zakresie organizacji konkursów jest zmuszanie uczestników do udostępniania postów konkursowych, oznaczana w nich lub w komentarzach swoich znajomych, zapraszania znajomych do wydarzenia itd.

Wszystkie te czynności to nie tylko naruszenie regulaminu, ale także zachęcanie do spamowania. „Zawodowi” konkursowicze spamują swoich znajomych we dnie i w nocy, a to wcale nie pomaga organizatorowi, ani jego marce (wywołuje raczej niechęć, a często nawet usunięcie takiego „spamowicza” ze znajomych). Być może zasięgi wzrastają, ale pozytywny odbiór marki raczej nie. Zdecydowanie lepiej jest zorganizować wartościowy, angażujący i kreatywny konkurs (pomysły tutaj), niż na siłę promować się gdzie popadnie.

Jakie są konsekwencje?

Co grozi organizatorowi, który nie przestrzega zasad? Nie będziemy tu wspominać o łamaniu prawa (brak odpowiednich zezwoleń, nieodprowadzony podatek, klauzule abuzywne), ponieważ polskie prawo przewiduje odpowiednie kary, o których możecie poczytać w stosownych aktach prawnych (brak zezwoleń – tzw. ustawa hazardowa, podatki – wykroczenia skarbowe, klauzule abuzywne – kary od UOKiK).

Łamiąc regulamin Facebooka narażamy się na krótszą lub dłuższą blokadę naszego fanpage, a w przypadku nagminnych nadużyć, stałe usunięcie konta. Wprawdzie w Polsce zdarza się to wciąż rzadko – Facebook nie reaguje na każde zgłoszenie „nielegalnego” konkursu. Jednakże, to że „wszyscy tak robią” lub „Facebook nic z tym nie robi”, nie oznacza wcale, że trzeba koniecznie ten regulamin łamać.

Ostatnio widać tendencję nazywania drobnych konkursów w social media „zabawami”, w związku z czym teoretycznie mają nie podpadać pod żadne zasady i przepisy. Jest to błąd! Nawet jeśli nazwiemy swoją akcję „zabawą” to faktyczne czynności jakie muszą zostać wykonane przez uczestników sklasyfikują „zabawę” jako konkurs lub grę losową. Nie warto naginać przepisów, zwłaszcza, że coraz więcej osób jest świadomych wszystkiego, co zostało opisane powyżej.

Zapisz się na powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments