Kasia Javaheri doradza jak przygotować regulamin konkursu, aby był zgodny z prawem polskim, zasadami portalu i prosty do napisania.

Jakie informacje powinien zawierać regulamin?

Dane organizatora, dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia promocji, nagrody, ich liczba, sposób ich przyznawania i przekazania, informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników, sposób składania reklamacji, informacje o ewentualnej dyskwalifikacji. Dokładny opis poszczególnych punktów regulaminu znajdziecie w artykule: Monika Czaplicka „Regulamin konkursu na Facebooku” (informacje można wykorzystać także w odniesieniu do innych kanałów społecznościowych).

Regulamin? A po co?

Jeśli opracowanie regulaminu, zwłaszcza dla małego konkursu – „zabawy” – wydaje się Wam niepotrzebną stratą czasu, nic bardziej mylnego! Regulamin służy nie tylko uczestnikom, ale również organizatorowi. W przypadku sporów to jedyny dokument, na który można się powołać, by dochodzić swoich racji. Brak regulaminu może narazić organizatora na takie konsekwencje jak np. obowiązek przekazania nagród wszystkim uczestnikom konkursu, którzy spełnili wyznaczone kryteria (na podstawie KC art. 920. § 1.)!

Przepisy prawa

Należy również pamiętać, by regulamin konkursu nie był sprzeczny z obowiązującym prawem – zwłaszcza w zakresie przekazania praw autorskich, terminów składania reklamacji, odwołania promocji czy wprowadzania zmian do regulaminu (jest to możliwe, gdy np. chcesz powiększyć pulę nagród).

Dobrą wskazówką co wolno, a czego nie, jest Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl/rejestr).


Oto kilka przykładów klauzul niedozwolonych (abuzywnych) związanych z konkursami:

„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn”

XVII AmC 1482/09

„Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca”

XVII AmC 4352/12

„Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny”

 XVII AmC 1560/12


Pamiętajcie, że wszystkie serwisy społecznościowe (oprócz Twittera) wymagają sporządzenia regulaminu konkursowego, który będzie zamieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu.

Nie warto korzystać ze wzorów znalezionych w sieci – niektóre są na pewno zgodne z prawem, ale skąd będziesz mieć pewność, że znalazłeś/aś akurat taki? W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem i sporządzić szablon regulaminu pasujący do profilu Twojej działalności i charakterystyki organizowanych przez Twoją markę konkursów.

Zapisz się na powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments