Możesz się spotkać z dwoma trudnymi przypadkami tego, jak ktoś narusza Twoje dobra osobiste: pomówieniem i zniewagą. My oczywiście mówimy o internecie, ale te przestępstwa można popełnić również bez użycia sieci.

Pomówienie

Zarzucanie komuś popełnienie nagannego czynu (por. art. 212 k.k.). Pomówienie w internecie jest bardziej karane (niż np wśród znajomych) ponieważ jest to środek masowego przekazu (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności).

kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Sprawa jest prosta, kiedy zarzut jest nieprawdziwy. Co jeśli jednak ktoś zarzuca nam coś, co faktycznie jest prawdą? Okazuje się, że to również narusza nasze prawa. Publicznie można pomówić tylko osoby publiczne (pełniące funkcję publiczną) lub w interesie społecznym. Krótko mówiąc – nie ryzykuj pomówienia. W przypadku prawdziwości zarzutów możesz się wybronić, ale nie ryzykowałabym.

Przykład? Sugerowanie, że sędzia sportowy sprzedaje mecze.

Zniewaga

Poniżenie (por. art. 216 §2 kk). Zniewaga może być dokonana również gestem, pismem, wizerunkiem (np. karykaturą), spoliczkowaniem, itd. Kara w przypadku zniewagi przez internet jest podobna do tej za pomówienie. Równie podobnie – decyduje o zniewadze

kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znieważyć można poprzez epitet, ubliżenie komuś, np. nazywając kogoś kretynem. O tym co zostanie uznane za zniewagę decydują względy kulturowe i kontekst.

o uznaniu określonych sformułowań za znieważające decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe (SN z dnia 7 maja 2008r (III KK 234/07))

Przykład? Nazwanie kogoś debilem.

Pomówienie i zniewaga jednocześnie

Niektóre wypowiedzi mogą naruszać jednocześnie oba przepisy. Nazwanie kogoś złodziejem może być zarówno sposobem na poniżenie jak i pomówieniem (związanym z przestępstwem kradzieży).

Zapisz się na powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments