Kilka słów o konkursach z punktu widzenia polskiego prawa opisuje Kasia Javaheri.

Konkurs a losowanie

Gry losowe bardzo często pojawiają się w social media pod płaszczykiem konkursów lub „zabaw”. Należy jednak pamiętać, że każda promocja, w której mamy uczestników, nagrody i element losowości przy ich rozdzielaniu, jest uznawana za grę losową, a dokładnie loterię promocyjną (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych). Aby móc zorganizować taką loterię należy uzyskać pozwolenie w izbie celnej właściwej dla miejsca zamieszkania lub działalności. Loteria wymaga sporządzenia regulaminu, a także bankową gwarancję wypłacalności nagród. Opłaty są znaczne – jest to 10% wartości nagród, ale nie mniej niż ustalona kwota (obecnie wynosi prawie 1700 zł). Przy małych loteriach taka kwota może być całkowicie zaporowa. Dodatkowo zgłoszenie należy złożyć duże wcześniej czyli co najmniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem promocji.

Konkursy, w których nie ma elementów losowości, czyli np. gdy oceniane są prace uczestników, ich kreatywność lub sprawne wykonanie danego zadania, nie wymagają żadnych zgłoszeń ani pozwoleń. Należy jedynie przestrzegać regulaminu danego kanału społecznościowego (o tym tutaj) i przepisów prawa np. w zakresie tzw. przyrzeczeń publicznych (Kodeks Cywilny, art. 919-921) i przepisów skarbowych.

Co grozi? Organizując loterię bez zezwolenia można odpowiadać za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (art. 107 Kodeks karny skarbowy). Sprawa może zostać również umorzona, jeśli szkodliwość czynu jest znikoma – jednakże przyjemność włóczenia się po sądach jest wątpliwa, dlatego lepiej unikać takich sytuacji.

Podatki

Pamiętajmy też o 10% zryczałtowanym podatku od wygranych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30 ust. 1 pkt 2). Wygrana to dla laureata „przychód z innych źródeł”. Przewidziane nagrody rzeczowe można „wyposażyć” w należną kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania/siedziby płatnika (czyli organizatora). W innym przypadku, należy pobrać 10% od laureata przed wydaniem mu nagrody i wtedy odprowadzić do urzędu. Zwolnienia z podatku ryczałtowego opisane są w ustawie o PIT art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68. Dotyczą m.in. nauki, kultury i sztuki, czyli np. internetowy konkurs na najlepszą recenzję książki z nagrodą poniżej wartości 760 zł nie będzie opodatkowany.

Konsekwencje niedotrzymania obowiązku zapłaty podatku od wygranych ponosi zarówno organizator, jak i nagrodzony!

Zapisz się na powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments